Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok

Kort fortalt

Kidsa Festtangen er en barnehage i Bergen kommune, med 21 ansatte og 80 plasser fordelt på 6 avdelinger.


Krabbe

1-2 år

Blåskjell

1-2 år

Tangloppe

2-4 år

Kråkebolle

3-6 år

Sjøpinnsvin

5-6 år

Hvorfor velge Kidsa Festtangen?

Vi er en maritim barnehage med fokus på uteliv og sjøliv, med språk, realfag og estetiske fag som pedagogisk bakteppe.

Vi som jobber her er engasjerte, har høy kompetanse og lang erfaring. Vi lytter, veileder og fremmer barnas medvirkning på egen hverdag i omsorg, lek, læring og utvikling.

For oss er det viktigste å gi det enkelte barn omsorg og trygghet, der leken er i fokus. Vi har rollespill og eventyr, spennende prosjekter og eksperimenter inne og ute, gjennom hele året.

Vi engasjerer barna gjennom aktiviteter og lek som tar utgangspunkt i deres egne interesser. 

Noe av det vi liker best

  • Maritim barnehage med fokus på uteliv og sjøliv.
  • Unikt uteområde med egen strandlinje, kupert terreng, grillhytte og lekeapparater tilpasset alle aldre og funksjonsnivåer.
  • Engasjerte, kompetente og erfarne ansatte som lytter, veileder og fremmer barnas medvirkning på egen hverdag i omsorg, lek, læring og utvikling.
  • Egen båt som tar oss ut i Arnavågen og Sørfjorden på fiske.
  • Vi er en fullkostbarnehage der alle måltider tilberedes i barnehagen.
  • Svømmeopplæring for skolestarterne

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming